Kosketuksissa tylsyyteen

Ensimmäinen Rauma Triennale kutsuu pohtimaan, mitä arvoa on tylsyydellä – ilmiöllä, jolta digitalisoituva, globalisoituva ja ärsykkeitä tulviva nykyhetki pyrkii kaikin keinoin välttymään. Mitä menetämme jos luovumme tylsyydestä? Piileekö tylsyydessä jotain, josta meidän olisi syytä pitää kiinni?

Rakas tylsyys -näyttelyn englanninkielinen nimi, In Praise of Boredom, on lainattu Joseph Brodskyn samannimiseltä esseeltä. Rauman taidemuseoon sekä Tarvontorin käytöstä poistuneeseen kauppakeskukseen sijoittuvan näyttelyn teoksissa tylsyys on läsnä monin tavoin: työläänä tekniikkana, sisällöllisenä verkkaisuutena ja hidasta tarkastelua vaativana ulkomuotona.

Nykytaidetta piirroksista valokuvaan ja kuvanveistosta videotaiteeseen esittelevän näyttelyn taiteilijat ovat Nabil Boutros (EG/FR), Emma Jääskeläinen, Hertta Kiiski, Maija Luutonen, Paulien Oltheten (NL), Sari Palosaari, Martha Rosler (US), Jaan Toomik (EE)ja Elina Vainio. Näyttelyn on kuratoinut Anna Vihma.

Näyttely on formaattina ajallisesti joustava. Monen taideteoksen fyysinen olemus ei sido sitä tiettyyn kestoon, ja vaikka sitoisikin, on valinta teokseen ja näyttelyyn käytetystä ajasta aina yksin katsojan. Paitsi suoranaisella ajallisella kestollaan, taideteokset voivat kuitenkin ehdottaa hitautta myös muilla keinoin: niiden muoto voi kertoa pitkästä ja teknisesti työläästä, toisteisesta ja kärsivällisyyttä vaatineesta valmistusprosessista. Ne voivat sisältää materiaalisia tai sisällöllisiä viittauksia verkkaisuuteen ja pitkiin ajanjaksoihin.

Rakas tylsyys -näyttelyn teoksista osa on toteutettu aiemmin ja osa tuotettu juuri tähän yhteyteen, mutta ne kaikki ovat omilla tavoillaan kosketuksissa tylsyyteen. Teoksilla ja niiden ympärille muodostetulla kokonaisuudella kannustamme katsojia kosketuksiin tylsyyden kanssa, kannustamme pysähtymiseen ja pitkästymistäkin aiheuttavan hiljaisuuden, tavanomaisuuden ja toisteisuuden sietämiseen. Ehkä pitkäveteisyydessä on voimaa.
— Anna Vihma, näyttelyn kuraattori
KUVA: Paulien Oltheten, La Defence, 2017-2018, still from video

KUVA: Paulien Oltheten, La Defence, 2017-2018, still from video

Tylsyyden Ylistys