RAKAS TYLSYYS
Näyttely

Ensimmäinen Rauma Triennale kutsuu pohtimaan, mitä arvoa on tylsyydellä – ilmiöllä, jolta digitalisoituva, globalisoituva ja ärsykkeitä tulviva nykyhetki pyrkii kaikin keinoin välttymään. Mitä menetämme jos luovumme tylsyydestä? Piileekö tylsyydessä jotain, josta meidän olisi syytä pitää kiinni?

Rakas tylsyys -näyttelyn englanninkielinen nimi, In Praise of Boredom, on lainattu Joseph Brodskyn samannimiseltä esseeltä. Näyttelyn teoksissa tylsyys on läsnä monin tavoin: työläänä tekniikkana, sisällöllisenä verkkaisuutena ja hidasta tarkastelua vaativana ulkomuotona.

Nykytaidetta piirroksista valokuvaan ja kuvanveistosta videotaiteeseen esittelevän näyttelyn taiteilijat ovat Nabil Boutros (EG/FR), Emma Jääskeläinen, Hertta Kiiski, Maija Luutonen, Paulien Oltheten (NL), Sari Palosaari, Martha Rosler (US), Jaan Toomik (EE)ja Elina Vainio. Näyttelyn on kuratoinut Anna Vihma.

Näyttely sijoittuu Rauman taidemuseoon sekä Tarvontorin käytöstä poistuneeseen kauppakeskukseen.


Näyttely on formaattina ajallisesti joustava. Monen taideteoksen fyysinen olemus ei sido sitä tiettyyn kestoon, ja vaikka sitoisikin, on valinta teokseen ja näyttelyyn käytetystä ajasta aina yksin katsojan. Paitsi suoranaisella ajallisella kestollaan, taideteokset voivat kuitenkin ehdottaa hitautta myös muilla keinoin: niiden muoto voi kertoa pitkästä ja teknisesti työläästä, toisteisesta ja kärsivällisyyttä vaatineesta valmistusprosessista. Ne voivat sisältää materiaalisia tai sisällöllisiä viittauksia verkkaisuuteen ja pitkiin ajanjaksoihin.

Rakas tylsyys -näyttelyn teoksista osa on toteutettu aiemmin ja osa tuotettu juuri tähän yhteyteen, mutta ne kaikki ovat omilla tavoillaan kosketuksissa tylsyyteen. Teoksilla ja niiden ympärille muodostetulla kokonaisuudella kannustamme katsojia kosketuksiin tylsyyden kanssa, kannustamme pysähtymiseen ja pitkästymistäkin aiheuttavan hiljaisuuden, tavanomaisuuden ja toisteisuuden sietämiseen. Ehkä pitkäveteisyydessä on voimaa.
— Anna Vihma, näyttelyn kuraattori
Paulien Oltheten, Schaduw, Paris / Shadow, Paris 2017

Paulien Oltheten, Schaduw, Paris / Shadow, Paris
2017


RAKAS TYLSYYS -NÄYTTELYN TAITEILIJAT


Nabil Boutros

Nabil Boutrosin (s. 1954) taiteellisen työskentelyn ytimessä ovat pitkään olleet Egypti ja Lähi-itä. Hän on kuvannut valokuvasarjoja, aiheinaan muun muassa koptikristittyjen rituaalit ja arki, egyptiläinen popmusiikki, hamam-kylpylät Jemenin pääkaupungissa Sanaassa, Jordanian beduiiniyhteisöt sekä moderni Egypti. Viime vuosina Boutrosin työskentelyn keskiöön ovat nousseet uskonnon, vallan ja informaation globaalit rakenteet, ja hänen teoksensa ovat saaneet installaatioiden, katutilan interventioiden ja mainosjulisteiden muodon. Boutros asuu ja työskentelee Kairossa ja Pariisissa.


Emma Jääskeläinen

Emma Jääskeläinen (s.1988) työskentelee välineinään kuvanveisto, installaatio ja video. Hänen teoksensa ammentavat arkisista tarinoista ja ruumiillisista kokemuksista ja syntyvät hitailla käsityömenetelmillä. Jääskeläinen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2018. Hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa Exhibition Laboratoryssa ja HAM-galleriassa Helsingissä, Turun Vanhan Raatihuoneen galleriassa sekä Hyvinkään taidemuseossa.


Hertta Kiiski

Hertta Kiiski (s. 1973) työskentelee valokuvan, liikkuvan kuvan, esineiden, tilojen ja usein eläinten ja tyttäriensä kanssa. Hänen teoksensa käsittelevät rakkautta, empatiaa sekä ihmisen, ei-inhimillisen ja tilan välisiä suhteita. Kiiskin teoksia on ollut esillä lukuisissa gallerioissa ja museoissa Suomessa ja ulkomailla – tänä kesänä Rauma Triennalen lisäksi Sandstorm-ympäristötaidenäyttelyssä Yyterissä ja yksityisnäyttelyssä Suomen valokuvataiteen museossa. Kiiski on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2015. Hän toimii tällä hetkellä Titanik-galleriaa hallinnoivan Arte ry:n hallituksen puheenjohtajana.


Maija Luutonen

Maija Luutonen (s. 1978) työskentelee usein maalaten paperille. Hän koostaa tilallisia kokonaisuuksia, joiden osina toimivat hänen maalauksensa sekä veistokselliset elementit ja esineet. Luutosen teokset venyttävät maalaustaiteen rajoja liikkumalla sujuvasti kaksi- ja kolmiulotteisen välillä. Hänen viimeaikaisiin yksityisnäyttelyihin lukeutuvat Patch, Kunsthaus Pasquart, Biel/Bienne, Sveitsi (2019), Warm Grey Light, Titanik, Turku (2018), Patch, Nykytaiteen museo Kiasma (2018) ja Draft and Float, kim? Contemporary Art Centre, Riika (2015). Hänen teoksiaan on muun muassa Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin taidemuseon HAM:in, Saastamoisen säätiön ja Wihurin säätiön kokoelmissa. Luutonen asuu ja työskentelee Helsingissä.


Paulien Oltheten

Paulien Olthetenin (s. 1982) valokuvat, performanssit ja videot tarkastelevat sitä, mikä on tavanomaista ja erikoislaatuista ihmisen käyttäytymisessä julkisissa tiloissa. Tarkkailemalla ympäristöään puistoissa, aukioilla ja suurten kaupunkien kaduilla hän löytää ainutlaatuisia toimintoja, toistuvia eleitä ja outoja esineitä ja elementtejä. Nämä tapahtumat hän kytkee yhteen luoden sanoja, valokuvia ja liikkuvaa kuvaa yhdistäviä kertomuksia. Oltheten asuu ja työskentelee Amsterdamissa.


Sari Palosaari

Sari Palosaaren (s. 1974) teokset koostuvat itsenäisistä mutta toisiinsa kietoutuvista objekteista, joihin liittyy performatiivisia, ajallisia tapahtumia. Palosaarta kiinnostavat muutokseen johtavat prosessit ja voimat sekä herkkyys, jota niiden tunnistaminen usein edellyttää. Tilan, materiaalien ja esityskäytäntöjen mahdollisuuksia hyödyntäen hän synnyttää tilanteita läsnäololle ja merkityksenannolle niin ajatusten kuin tunteidenkin tasolla. Palosaaren teoksia on nähty lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja kansainvälisesti, ja hän on toteuttanut useita julkisia taideteoksia.


Martha Rosler

Martha Rosler (s. 1943) on kansainvälisesti tunnustettu poliittisen taiteen pioneeri, joka työskentelee videon, valokuvan, tekstin ja performanssin keinoin. 1960-luvulta asti Rosler on tuonut teoksissaan esiin yhteiskunnallisia aiheita, lähestyen niitä usein feministisestä, sodanvastaisesta tai kulutuskriittisestä näkökulmasta. Hänen teoksensa johdattavat katsojan arkisen ja tavallisen kautta suurten teemojen äärelle, tyypillisesti huumorin ja parodian avulla. Rosler asuu ja työskentelee Brooklynissa, New Yorkissa.


Jaan Toomik

Jaan Toomik (s. 1961) työskentelee käyttäen välineinään maalausta, performanssia ja videota. Hän on opiskellut maalausta Viron taideakatemiassa, josta hän valmistui vuonna 1991, ja jossa hän nykyisin toimii professorina ja maalauksen osaston päällikkönä. Lyhytelokuvien parissa työskentelyn Toomik aloitti 2000-luvulla, ja vuonna 2014 valmistui hänen ensimmäinen täyspitkä elokuvansa. Jaan Toomik asuu ja työskentelee Tallinnassa.


Elina Vainio

Elina Vainio (s. 1981) pyrkii taiteellisessa työskentelyssään kiinnittämään huomion olosuhteisiin, jotka ylläpitävät tai heikentävät elämää sen kaikissa eri muodoissa. Hänen teoksensa ovat usein ainutkertaisia tilallisia installaatioita tai paikkaan ja kontekstiin sidottuja vähäeleisiä teoksia. Viime vuosina Vainio on tarkastellut kallio- ja maaperän ainesten kertymiä rajallisuuden näkökulmasta sekä pohtien, miten geologiset esiintymät venyttävät ajan ymmärryksen syvemmälle menneeseen. Vainio on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2013. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.